X

 
بسته های تولد
 

بسته ی اول

 کیک برای ۴ نفر (شکلاتی و میوه ای)             €  ۱۵  
 دکوراسیون ویژه ی میز در یکی از رستوران های آلا کارت یا رستوران اصلی    رایگان

بسته ی دوم
کیک برای ۴ نفر (شکلاتی و میوه ای)             €  ۱۵
شامپاین                                                     € ۱۵
دکوراسیون ویژه ی میز در یکی از رستوران های آلا کارت یا رستوران اصلی   رایگان

بسته ی سوم
کیک برای ۴ نفر (شکلاتی و میوه ای)             €  ۱۵
شامپاین                                                    €  ۱۵
آپگرید اتاق به سوئیت پرزیدنتال (بسته به در دسترس بودن)  روزانه   € ۷۰
بنر و بالون تولدت مبارک                              € ۱۰
 دکوراسیون ویژه ی میز در یکی از رستوران های آلا کارت یا رستوران اصلی                                     رایگان

بسته ی چهارم
 
کیک برای ۴ نفر (شکلاتی و میوه ای)             €  ۱۵
شامپاین                                                    €  ۱۵
آپگرید اتاق به سوئیت پرزیدنتال (بسته به در دسترس بودن)  روزانه   € ۷۰
بنر و بالون تولدت مبارک                              € ۱۰
 دکوراسیون ویژه ی میز در یکی از رستوران های آلا کارت یا رستوران اصلی                                     رایگان
گل                                                          از ۱۵یورو به بالا